Bli medlem

Innmelding skjer ved å sende en e-post til post@soomsk.no med navn, adresse, fødselsdato, e-post og telefonnummer.

Det koster 300 kr i året for enkeltmedlem og 400 kr for familiemedlemskap. Det settes som krav for medlemskap at søker har lokal tilknytning og interesse for metallsøking og lokal historie, i gjengjeld vil man få være med på fellesturer og møte kunnskapsrike folk med samme interesse. Sammen får vi tilgang til store landområder å søke på og står sterkt i forhold til samarbeid med arkeologiske myndigheter. Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent er betalt. Medlemmer som ikke forholder seg til gjeldende lover og regler i forhold til innlevering av innleveringspliktige funn, avtaler med grunneiere eller som gjør noe som strider mot klubbens vedtekter og etiske retningslinjer, kan ekskluderes etter flertall i styret. Styret kan etter flertall nekte enkeltpersoner medlemskap i foreningen.

 

Comments are closed.